21 June 2024
[1] [2] [3]

HALAMAN 1
Mitos
Penduduk Kedah Asalnya Dari Gergasi?
Oleh : Abdul Ghani Az

Sejarah awal negeri Kedah amat rumit sekali hendak diketahui orang. Kerana mengikut dari sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti dari buku-buku Hikayat Merong Mahawangsa dan At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah bahawa negeri ini telah dibuka kira-kira seratus tahun sebelum dari Nabi Muhammad dilahirkan, iaitu kira-kira dalam tahun 470M, atau kira-kira seribu tahun terdahulu dari pembukaan kerajaan Melayu Melaka.

Ianya sezaman dengan tumbuhnya lain-lain kerajaan di benua Asia seperti Kerajaan P'an P'an, Hunan, Cenla dan Campa yang sekarang telah hilang namanya dalam sejarah dan berganti dengan nama-nama kerajaan yang baru pula.

Memandang masa yang begitu lama, tentulah ahli-ahli sejarah tidak dapat memberi keterangan lanjut dan tarikh yang tepat mengenai sejarah negeri itu.

Mengikut Hikayat Merong Mahawangsa (HMM), penduduk asal negeri Kedah (Pulau Serai) ialah keturunan gergasi. Manakala raja pertama pula ialah Merong Mahawangsa sendiri yang berasal dari indera kayangan dan bersahabat baik dengan raja Rom. Ketika Merong Mahawangsa mengiringi Putera Raja Rom untuk berkahwin dengan Puteri China, angkatan mereka telah karam dibinasakan oleh burung geruda yang telah bersumpah sebelum itu dengan Nabi Allah Sulaiman a.s. untuk menggagalkan perkahwinan kedua anak raja itu.

Bila angkatan itu binasa, masing-masing membawa diri. Merong Mahawangsa berusaha untuk menyelamatkan Putera Raja Rom itu tetapi gagal. Akhirnya Merong Mahawangsa sampai di Pulau Serai (Kedah) dan dilantik menjadi raja kepada kaum gergasi yang mendiami pulau itu. Pulau Serai itulah dipercayai Gunung Jerai yang ada sekarang ini. Agaknya kawasan tanah rendah di persekitaran gunung itu belum lagi timbul dari aras laut. Dari keturunan Merong Mahawangsa inilah terus menerus memerintah negeri Kedah sampai sekarang ini.

Ada enam orang raja sebelum negeri Kedah menerima agama Islam. Mereka itu ialah Raja Merong Mahawangsa, Raja Ong Mahapudisat, Raja Seri Mahawangsa, Seri Maha Inderawangsa, Raja Ong Maha Perita Deria (Raja Bersiong), Raja Phra Ong Mahapodisat dan Raja Phra Ong Mahawangsa iaitu raja yang mula-mula menerima agama Islam dengan gelaran Sultan Mudzaffar Syah.

Menurut tawarikh Siam pula, susunan raja sebelum menerima agama Islam adalah seperti berikut; pertama - Phra Ong Mahawangsa, kedua - Phra Ong Mahapodisat, ketiga - Seri Mahawangsa, keempat - Sri Maha Inderawangsa, kelima - Phra Ong Maha Yatidahara, keenam - Phra Ong Mahapodisat dan ketujuh - Phra Ong Mahawangsa iaitu Sultan Mudzaffar Syah (sultan yang mula-mula menerima agama Islam).

Bagaimanapun, jika dibandingkan antara buku-buku tersebut nyatalah At-Tarikh Salasilah negeri Kedah lebih sesuai dijadikan rujukan sejarah. Ramai pengkaji-pengkaji sejarah Kedah yang merujuk buku tersebut kerana buku HMM dan Tawarikh Siam merupakan buku hikayat cuma yang lebih banyak mengaitkan dengan kisah-kisah dongeng dan tidak mempunyai faktor-faktor yang dapat dipegang oleh mereka terutama dari segi tarikh.

Buku HMM lebih sesuai dikatakan sebagai buku hikayat sahaja dan bukannya buku sejarah. Bagaimanapun buku tersebut digunakan juga untuk dibuat perbandingan terutama tentang nama-nama raja yang memerintah.

Dalam HMM, cuma ada tercatat tujuh orang raja sahaja yang memerintah negeri Kedah sebelum menerima Islam, begitu juga Tawarikh Siam, sementara di dalam buku At-Tarikh ada tercatat sembilan orang raja. Bagaimanapun, cuma ahli sejarah sahaja yang dapat memberi kenyataan yang sebenar.

Mengikut At-Tarikh karangan Muhammad Hassan bin Dato' Kerani Muhammad Arshad bahawa penduduk awal negeri Kedah bermula dari pelarian penduduk tanah Jawa yang datang kira-kira seratus tahun sebelum keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w. di Mekah. Pelarian itu bukan sahaja tertumpu khusus ke negeri Kedah saja, malahan bertaburan di sepanjang pantai semenanjung Malaysia yang ketika itu lebih terkenal dengan nama Tanah Segara Masin. Orang-orang pelarian itu dipanggil 'Melayu' bererti lari.

Perpindahan atau pelarian itu berlaku bukanlah bertujuan untuk mencari-cari tempat baru tetapi adalah bagi menyelamatkan nyawa setelah negeri mereka (tanah Jawa) diserang oleh bangsa Hindustan yang berbahasa Sanskrit dan beragama Hindu.

Di Kedah, tempat yang menjadi tumpuan ialah di persekitaran kaki Gunung Jerai, mungkin ketika itu pantai kerana waktu pelayaran masing-masing menjadikan puncak Gunung Jerai itu sebagai pedoman.

 
  1 | Selepas >